Kunstzin

Als lezer en schrijver kan ik reizen, overal naartoe. Als beeldend kunstenaar onderzoek ik de relatie tussen het zichtbare en onzichtbare. Dit krijgt vorm in beeld en taal; het zijn leestekens in het landschap.

 

 

Schilderijen en mixed media Objecten Illustraties Poëzie

Leerweg

Mijn interesse in mens, organisatie en omgeving voeden mijn ervaring als toezichthouder, adviseur, docent en coach. Mijn kunstenaarsoog en verbeeldingskracht brengen andere werkelijkheden die ik inzet voor o.a. toezichthouders, bestuurders en bestuurssecretarissen. Toezicht, inzicht, overzicht; het begint allemaal met kijken.

Workshops en trainingen Zelfevaluaties Raden van Toezicht Coaching

Vindplaats

plaats·vin·den (vond plaats, heeft plaatsgevonden)

–  gebeuren

vind·plaats (de; v(m); meervoud: vindplaatsen)

–  plaats waar je iets vindt 

 

Expo's en manifestaties Publicaties

Over mij

Als kind noemde ik giraffes hijskranen en spon ik uit een schapenvacht mijn jas. Ook later bleef ik me verwonderen over de mens in zijn omgeving en de wisselwerking tussen binnen- en buitenwereld. Mijn kijken werd verder gevoed door mijn opleiding tot docent en mijn studie geografie.

Lees meer