Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van jou nodig hebben om bijvoorbeeld met je te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar jou dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist of mailings van galeries of andere zaakbehartigers van Frédérique Bijl en frederiquebijl.com. Tevens kun je op ieder gewenst moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Frederiquebijl.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Frederiquebijl.com of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Frederiquebijl.com. Dit geldt ook voor alle afbeeldingen van de kunstwerken! Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Frédérique Bijl en frederiquebijl.com.