Schilderijen en mixed media

Mijn werk meandert, legt lagen bloot door een wisselwerking tussen binnen- en buitenwereld. 

NESTAS

‘Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu. Wat unbidan we nu?’ Mooi dat in de bakermat van de geschreven Nederlandse taal een nest het onderwerp is. Nesten zijn van alle tijden, culturen en alle levensfases. Een nest als plaats voor het lichaam, voor ideeën, herinneringen en gevoelens. Het is een schuilplaats, vertrekpunt, creatieplaats en bovenal een symbool. Ze vormen de verbinding tussen natuur en cultuur. Hun structuur en vorm zijn oneindig, hun zeggingskracht is universeel.

QUARANTEN

In deze 13-delige serie van mixed media stuurt de QUARANT als terugkerend element ons oog. Biedt de zwarte belijning geborgenheid of juist beperking en wat of wie vormt de grens tussen binnen- en buitenwereld? Figuratieve elementen gaan de dialoog aan in de compositie en nodigen de kijker uit tot eigen ontdekking. De poëzie bij elk werk opent een perspectief en laat ruimte voor eigen betekenis.

Vrij werk en in opdracht, diverse technieken.