Zelfevaluaties Raden van toezicht

Een zelfevaluatie verhoogt de kwaliteit van het intern toezicht. Het is een pas op de plaats voor reflectie, om terug en vooruit te blikken, te leren en inspiratie op te doen. Het eigen en gezamenlijk functioneren staat centraal.

Al jaren ondersteun ik organisaties bij dat reflectiemoment in de sectoren wonen, zorg, onderwijs en cultuur. 

Elke zelfevaluatie is maatwerk. Dit betekent dat de wijze van voorbereiden, het gesprek faciliteren en de verslaglegging varieert en in overleg tot stand komt. Mijn kracht ligt in breed kijken, diep luisteren, doorvragen, kritisch sparren. Een koffer met creatief materiaal reist altijd mee.

Neem gerust contact met mij op voor meer informatie.

neem contact op